დამიწების სამაჯური

დამიწების სამაჯური

შენობის საძირკვლის დამიწებისას, დამიწების ზოლი არის უსაფრთხო დამიწების ელემენტების ზედა ნაწილში. დამიწების ზოლი, როგორც წესი, არის ერთ-ერთი დამიწების გამტარი, რომელიც ჩამარხულია მცირე სიღრმეზე.

EL001. მარაგშია .