დამიწების წნელები

დამიწების წნელები

დამიწების ღეროების დიამეტრი სხვადასხვა ზომისაა 12,4 მმ-დან 40 მმ-მდე, და ისინი გამოიყენება მიწაში ჩაქუჩით, რაც უზრუნველყოფს დამიწებას 1 მ-დან 1,5 მ-მდე სიგრძით. დამიწების მნიშვნელოვანი პუნქტი არის ის, რომ გამტარები განლაგებულია ნიადაგში ღრმად. გრძელი და სიმკვრივის გამო, დამიწების ღეროები ადვილად შეიძლება მოთავსდეს ნიადაგში ღრმად და დამიწდეს. დამიწების ღეროსთან დამიწებისას საჭიროა ერთზე მეტი დამიწების ღეროს გამოყენება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სასურველი მცირე გავრცელების წინააღმდეგობა ელექტრული სისტემის ზომის მიხედვით.

EL004. მარაგშია .