ერთჯერადი ტესტირების ერთეული

ერთჯერადი ტესტირების ერთეული

Product Features

FM – Photocell Faucet
MM – Tap
Timer Controlled Faucet
Timer Controlled Button
With Mixer
Sf – Flushed