ფარიანი ფილები

ფარიანი ფილები

შიშველი ქვის ბამბის ფილები დამზადებულია TS EN 13500-ის შესაბამისად, მდგრადია ზემოქმედების სიძლიერისა და კომპრესიის მიმართ. დაჭიმვისა და კომპრესიული სიმტკიცის გამო შეიძლება დაფაროს თაბაშირით. იგი გამოიყენება
შენობების ფასადები სითბოს, ხმის და ხანძარსაწინააღმდეგო იზოლაციისთვის.

IM0018. მარაგშია .