ჰორიზონტალური გასასვლელი პან იატაკზე სადრენაჟო

ჰორიზონტალური გასასვლელი პან იატაკზე სადრენაჟო

FEATURES

Side exit
300x300x200mm

Grill type: Supported honeycomb
Material: Stainless steel

WC108. მარაგშია / .