ჯეონეტი

HDPE-ისგან დამზადებულ სადრენაჟო მასალას, რომელიც საშუალებას აძლევს თხევადი და აირის ევაკუაციას იქ, სადაც იგი გამოიყენება მისი წნევის მდგრადი 3D სტრუქტურით, ეწოდება GEONET. Geonet გამოიყენება როგორც კომპოზიტი (DRAINAGE COMPOSITE) ლამინირებული გეოტექსტილით ერთ ან ორივე მხარეს. ლამინირებული გეოტექსტილი მოქმედებს როგორც ფილტრი, რომელიც ხელს უშლის წვრილმარცვლოვან შემავსებელ მასალებს სადრენაჟო არხების გადაკეტვას, რათა არსებული სითხის ნაკადი არ დაიბლოკოს.

PG0018. მარაგშია .