კაბინეტი საბაზისო თაროებით

კაბინეტი საბაზისო თაროებით

FEATURES

70x60x85
90x60x85
110x60x85
140x60x85
160x60x85
190x60x85
210x60x85
240x60x85

110x70x85
140x70x85
160x70x85
190x70x85

Top plate size:

1.20mm

Bottom plate size:

1.00 mm

Frame size:

0.80mm

WC102. მარაგშია .