ხანძარსაწინააღმდეგო კაბინეტის საფარი ტიპი D1

ხანძარსაწინააღმდეგო კაბინეტის საფარი ტიპი D1