ხანძარსაწინააღმდეგო კაბინეტის საფარი ტიპი D2

ხანძარსაწინააღმდეგო კაბინეტის საფარი ტიპი D2