ხანძარსაწინააღმდეგო კაბინეტის საფარი ტიპი D3

ხანძარსაწინააღმდეგო კაბინეტის საფარი ტიპი D3