ლილი სერიის ხანძარსაწინააღმდეგო კაბინეტის საფარი ტიპი D2

ლილი სერიის ხანძარსაწინააღმდეგო კაბინეტის საფარი ტიპი D2