მაგიდა – ზედა ფირფიტა პოლიეთილენი

მაგიდა – ზედა ფირფიტა პოლიეთილენი

FEATURES

Size:

110x60x85
140x60x85
160x60x85
190x60x85

110x80x85
140x80x85
160x80x85
190x80x85

Top plate size:

40mm

WC096. მარაგშია .