მილის კაბინეტის საფარი ტიპი 3D1

მილის კაბინეტის საფარი ტიპი 3D1