მილის კაბინეტის საფარი ტიპი 3D2

მილის კაბინეტის საფარი ტიპი 3D2