მილის კაბინეტის საფარი ტიპი D3

მილის კაბინეტის საფარი ტიპი D3