მიწის დაფები

მიწის დაფები

საძირკვლის დამიწება; ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი დამიწების მეთოდი. საძირკვლის დამიწება უნდა დაიწყოს, სანამ შენობები ჯერ კიდევ მშენებლობის ფაზაშია.

EL007. მარაგშია .