ნიჟარა – კუთხის ტიპის

Optional Features

W – Wall Hanger

SS – Back

SF – with Siphon