ნიჟარა – მოდულები კაბინეტით

ნიჟარა – მოდულები კაბინეტით

Product Features

MM – Tap
Timer Controlled Faucet
Timer Button
Photocell Faucet
With Siphon