ნიჟარა – მრგვალი ტიპის

ნიჟარა – მრგვალი ტიპის

Features

NRS 7111 – Ø 230 mm

NRS 7112 – Ø 260 mm

NRS 7113- Ø 290 mm

NRS7114 – Ø 300 mm

NRS7115 – Ø 380 mm