ნიჟარა – მრგვალი ტიპის

ნიჟარა – მრგვალი ტიპის

Product Features

W – Wall Hanger
Ss – Back
VP – Vandall Proof
MM – Tap
Timer Controlled Faucet
Timer Controlled Button
Photocell Faucet
With Mixer
Sf – Flushed