ნიჟარა – მუხლის კონტროლი კედლის საკიდი – მაღალი ზურგი

ნიჟარა – მუხლის კონტროლი კედლის საკიდი – მაღალი ზურგი

Product Features

W – Wall Hanger
Ss – Back
VP – Vandall Proof
MM – Tap
Knee Controlled
With Mixer
Sf – Flushed