ორმაგი (მილის) სახანძრო კაბინეტის საფარი ტიპი D2

ორმაგი (მილის) სახანძრო კაბინეტის საფარი ტიპი D2