ოთხმაგი გალაქტიკის ნიჟარა

ოთხმაგი გალაქტიკის ნიჟარა

Product Features

FM – Photocell Faucet
MM – Tap
Timer Controlled Faucet
Timer Controlled Button
With Mixer
Sf – Flushed
SE – Soap Electrical Control
SM – Soap Manual Control