ქვაბის სარეცხი მაგიდა

ქვაბის სარეცხი მაგიდა

FEATURES

100x80x90/90
120x80x60/90
140x80x60/90
160x80x60/90
180x80x60/90

WC097. მარაგშია .