ქვედა უკანა ნიჟარა – კუთხოვანი წინა ფარდა

ქვედა უკანა ნიჟარა – კუთხოვანი წინა ფარდა

Product Features

W – Wall Hanger
Ss – Back
VP – Vandall Proof
MM – Faucet
Timer Faucet
Timer Button
Photocell Faucet
With Mixer
With Siphon