სადრენაჟო დაფა

სადრენაჟო დაფა

ის იცავს სტრუქტურას და იზოლაციას შევსების მასალისგან წნევის შემცირებით.

თავისი ბუშტების წყალობით ის ქმნის ჰაერის უფსკრული მიწასა და კონსტრუქციას შორის, რაც საშუალებას აძლევს

შენობას სუნთქვა და სტრუქტურის ირგვლივ დაგროვილი წყალი სასურველ ადგილზე გადინება.

ის იცავს სტრუქტურას მცენარის ფესვებისა და ქიმიკატებისგან.

PG0014. მარაგშია .