სამმაგი პარიკმახერის ნიჟარა

სამმაგი პარიკმახერის ნიჟარა

Product Features

SS – Back
MM – Tap
With Siphon
With Mixer