წრიული ტიპის DUSTBIN MANUAL lid

წრიული ტიპის DUSTBIN MANUAL lid

Features

5 LT
12LT
16 LT

WC076. მარაგშია / .